úterý 21. srpna 2012

Zkušební den u BBPG

Na zkušební den jsem se dostavil ráno před osmou na pobočku BBPG, kde se se mnou přivítal šéf a představil mě obchodníkovi, se kterým jsem měl jet do terénu. Nejprve jsme zajeli na snídani, kde jsme vyzvedli ještě kolegyni, co jela s námi a poté jsme vyrazili do několika desítek kilometrů vzdálených městeček a obcí.

Ještě než jsme vyrazili, tak jsem měl několik otázek ohledně podmínek spolupráce a zjistil jsem následující:

  • Práci je možno vykonávat jak na ŽL, tak na HPP podle dohody. V případě práce na ŽL činí plat 5 000 Kč týdně a v případě práce na HPP 4 000 Kč týdně. Peníze jsou údajně vypláceny v hotovosti a to vždy v pátek.
  • Fixní část platu je vázána na splnění nějakého daného plánu, určujícího kolik smluv se má uzavřít.


Po tom co jsem se dověděl tyto podmínky, jsem trochu váhal, zda mám vůbec nastoupit do auta a jet s kolegyní a kolegou do „terénu“ a ztratit tak den. Nakonec jsem ale přeci jen nastoupil zejména kvůli své zvědavosti.

Schůzky jsme měli domluveny zhruba po půl hodinách v rámci jednoho městečka či obce a postupně jsme spolu s kolegyní začali obcházet jednotlivé klienty. Schůzky se realizovaly kvůli uzavírání nových smluv u klientů, kterým končí předchozí smlouva s některou energetickou společností. Vždy se jednalo o elektřinu, plyn či oboje, přičemž nová smlouva byla pro klienty oproti předchozí zvýhodněna v podobě procentuální slevy vůči ČEZu.

Klienti, které jsme navštěvovali, byli již před zhruba dvěma lety navštíveni též společností BBPG podobně jako nyní, pro uzavření smlouvy o odběru elektrické energie nebo plynu na dobu určitou, kde bylo též zvýhodnění oproti ČEZu.

Při splnění smluvních podmínek, zejména pak dodržení výpovědní lhůty v případě zájmu o přechod k jinému distributorovi, byly ceny energií nabízené prostřednictvím BBPG podle všeho výhodnější.

Klientů jsme s kolegyní obešli za celý den okolo deseti a ti byli s předchozí energetickou společností asi ve dvou třetinách případů spokojeni a v jedné třetině ne. Zhruba stejný poměr platil i pro počet nově uzavřených smluv, tedy okolo dvou třetin klientů mělo zájem uzavřít novou smlouvu a to jak ze spokojených i nespokojených klientů s předchozí smlouvou.

Návštěvy u klientů vypadaly různě, někde nás vítali a uzavřeli s námi smlouvu během pár minut. Jinde zase šlo o přesvědčování a nakonec uzavření či neuzavření. Ať to bylo záměrně nebo ne, v každém případě si klienti nejdříve mysleli, že jsme přímo od energetické společnosti, se kterou měli předchozí smlouvu. To zřejmě bylo způsobeno nepřesnými informacemi či nedostatečným vysvětlením ze strany telefonistek, které u klientů schůzky domlouvaly. Podle mě to u klientů rozhodně nebudilo dobrý dojem, když se dověděli, že s nimi nejdeme uzavřít smlouvu od té samé společnosti, ale od jiné a muselo se jim vysvětlovat, že my jsme pouze obchodní společnost, která zastupuje některou partnerskou energetickou společnost.

Za mě mohu říci, že tuto práci bych možná dělal za předpokladu, že bych sám dopodrobna znal detaily předchozích a nových smluv a věděl, že nové jsou pro klienty skutečně výhodné. Dále pak, že bych sám věřil, že bude splněno, co bylo slíbeno. Také si myslím, že by nebylo od věci klienty už i po telefonu informovat o skutečnosti, že schůzka bude kvůli uzavření nové smlouvy s danou energetickou společností a odkázat je na související informace potřebné pro jejich rozhodnutí se v klidu.

Na závěr bych dodal, že ačkoliv jsem se rozhodl tuto práci nevykonávat, tak vše co jsem viděl, pro mě bylo užitečnou zkušeností. Zároveň však není jisté, že by společnost BBPG měla zájem o mě v případě, že bych zájem o spolupráci měl. Není to zde totiž tak, že by brali každého, ale vybírají si jen vhodné kandidáty.

Žádné komentáře:

Okomentovat